Pizza Dominium

 

Polityka prywatności Dominium S.A.

 

DANE OSOBOWE:

 

Ochrona prywatności Klientów Dominium S.A., w tym użytkowników strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Dominium S.A. ma dla spółki bardzo duże znaczenie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach, w tym użytkownikach strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez Dominium S.A. usług na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Dominium S.A. i Klientów oraz użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Dominium S.A. W tym celu:

 • Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom Dominium S.A., którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Dominium S.A.. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dominium S.A. z siedzibą Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa.
 2. We wszelkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy o kontakt mailowy na adres e-mail: rodo@pizzadominium.pl lub o przesłanie listu na adres Dominium S.A. wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • związanym z realizacją umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Dominium S.A. lub realizacją umowy świadczenia usług, a także w przypadku odpowiedzi na kierowane do Dominium S.A. zapytania, sugestie i reklamacje tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Prowadzenie i obsługa konta użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej oraz w celu umożliwienia udziału w programach lojalnościowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy  podatkowe  (np.  wystawianie  i przechowywanie faktur   oraz   dokumentów   księgowych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • gdy przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dominium S.A, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są: poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Klientów, marketing bezpośredni, cele statystyczne, a także ustalenie i dochodzenie roszczeń, a także obrona przed roszczeniami.

 

W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określony w treści zgody.

 1. Pana/Pani dane mogą być udostępniane organom władzy publicznej w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Dominium S.A., które przetwarzają je w celu realizacji usług oferowanych przez Dominium S.A. zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji (podmioty przetwarzające), w tym:
 • dostawcom systemów IT z którymi współpracuje Dominium S.A., w celu utrzymania ciągłości oraz poprawy systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, w celu dostarczenia korespondencji lub zamówionego towaru;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu umożliwienia realizacji płatności;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe;
 • podmiotom  przeprowadzającym  na  nasze  zlecenie  badanie  satysfakcji  klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta oraz prowadzącym na nasze zlecenie kampanie marketingowe;
 1. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celu realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa ( w tym przepisami ustawy o rachunkowości) lub do realizacji przez Dominium S.A. uzasadnionego interesu administratora, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu wycofania tej zgody.
 2. Dominium S.A. nie będzie przekazywało Pani/Pana danych osobowych do państw  spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do celów realizacji umowy sprzedaży produktów i towarów oferowanych przez Dominium S.A. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dominium S.A. informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, które polega na tworzeniu, w oparciu o przekazane informacje  profili preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, pozwala dostosowywać usługi i treści jakie Pan/Pani od nas otrzymuje.
           
  Facebook Instagram YouTube

Zapraszamy do naszych lokali w całej Polsce

Bielsko-Biała, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gliwice, Grodzisk Mazowiecki, Jastarnia, Józefów, Katowice, Kobyłka, Kraków, Legionowo, Lublin, Łomianki, Marki, Mysłowice, Ostrołęka, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Sosnowiec , Toruń, Tychy , Warszawa, Władysławowo, Wrocław, Zabrze, Zakopane, Zielona Góra