Lublin: C.H. Atrium Felicity

 

 

 

Restauracja w Cen­trum Han­dlo­wym Atrium Feli­city w Lubli­nie jest trze­cim loka­lem Dominium w Lubli­nie. Atrium Feli­city mie­ści się przy Al. Win­cen­tego Witosa 32. Restau­ra­cja znaj­duje się na par­te­rze cen­trum han­dlo­wego, w czę­ści gastro­no­micz­nej gale­rii. Lokal reali­zuje dostawy z Lublina oraz ze Świd­nika.

 

 

 

Pizza Dominium

Lublin

Al. Wincentego Witosa 32

Godziny otwarcia

Pn. - Sob.: 9:00 - 21:00
Niedz.: 9:00 - 20:00

Dostawy

Pn. - Sob.: 11:00 - 21:00
Niedz.: 11:00 - 20:00

Dodatkowe informacje

Nowy rejon dostaw - Świdnik!
Zamów przez telefon 222 10 10 10.
Zamów on-line na www.dostawa.pizzadominium.pl.
Zamów przez aplikację.
Minimalna wartość zamówienia
w dostawie 31 zł.
Bezpłatna dostawa.
Płatność kartą w lokalu i dostawie.

           
  Facebook Google+ YouTube Instagram Pinterest